Navigácia

Obsah

V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD Miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho samosprávneho kraja bola v rámci výzvy č.  NSK/LEADER2/2019-Op123 naša žiadosť o poskytnutie dotácie Výberovou komisou NSK schválená a pre tento účel bola pre náš región na rok 2019 schválená dotácia vo výške 45 000,00 Eur.

Zoznam schválených žiadostí:

Oznámenie NSK 2019

 

Oznámenie o podpise zmlúv s konečnými prijímateľmi (dot. NSK 2019)

Zoznam uzavretých zmlúv 2019