Navigácia

Obsah

V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD Miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho samosprávneho kraja bola v rámci výzvy č. NSK/LEADER2/2017-Op123 naša žiadosť o poskytnutie dotácie Výberovou komisou NSK schválená a pre tento účel bola pre náš región na rok 2017 schválená dotácia vo výške 38 036,44 Eur.

Podporené budú nasledovné projekty:

Schválená dotácia NSK 2017