Navigácia

Obsah

 

Vážený členovia OZ DRP!

Čo nové nám starý rok priniesol? .......okrem zvolenia nového predsedu OZ DRP Mgr. Attila Farkasa, starostu obce Keť, paralelne sme „dostali“ aj Covid -19 pandemické ochorenie,  o ktorom sme ku koncu februára nevedeli vôbec nič.

Nitriansky samosprávny kraj aj napriek Covidu-19 vypísal výzvu na rojekt  NSK/2020/LEADER2. Bez odbornej pomoci, samostatne sme spracovali všetky projekty našich žiadateľov. Naša žiadosť bola včas podaná a úspešná. Tým sme vedeli zabezpečiť všetkým žiadateľom financie, ktoré na základe podaných projektov navrhla trojčlenná výberová komisia v zložení Gabriel Juhász ( neziskový sektor), Tibor Csenger (súkromný sektor) a predseda komisie Ondrej Juhász ( za obce DRP).

Zoznam zrealizovaných a ukončených projektov v roku 2020.docx (19.59 kB)

ĎAKUJEME že Nitriansky samosprávny kraj podporil projekty našich žiadateľov!

 

Okrem úspešných projektov podaných na NSK podávali sme projekty aj na Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR).

Úspešné boli oba projekty: „Rande s Divadlom na Pohroní“ sme získali financie v hodnote 6 000€ na 2 divadelné predstavenia Jókaiho divadla v Komárne a 2 na Divadla Csavar.

Po zmene niekoľkých termínov pri dodržaní všetkých hygienických predpisov týkajúcich sa pandémie boli odohraté divadelné predstavenia Divadla Csavar v Hronovciach a Nýrovciach.

Ďalším veľkým projektom bol „Galaprogram 20 - hosťovanie Tanečného divadla Ifjú Szivek na Dolnom Pohroní“, získali sme 12 000€ na 6 vystúpení TD. Naplánované bolo 6 celovečerných programov, z ktorých sme úspešne zvládli dve: v Malých Ludinciach a v Malej nad Hronom. Hodnota jednotlivých vystúpení je 2 000€.

 Po dohode s predsedom OZ DRP Mgr. Attila Farkasom divadelné predstavenia a celovečerné programy TD sme ponúkali takým obciam, ktorí v roku 2020 nepodávali žiadosti na NSK/LEADER projekty.

OZ DRP Želiezovce svojou činnosťou výrazne bude ďalej pokračovať v týchto činnostiach v uvedenom duchu a rozvíjať ich v snahe poskytnúť možnosti rozvoja komunite celého nášho regiónu.  

Na záver by sme vám radi poďakovali za účasť na akciách a podporu, ktorú nám dávate. Lebo práve vaša podpora je to, čo nás ženie vpred. Želáme vám všetkým do  roku 2021 veľa úspechov, hlavne zdravie, lebo to je najdôležitejšie.

Estera Juhászová, vedúca kancelárie OZ DRP v Želiezovciach

Monika Novosadová, projektová manažérka