Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 7. 2022
jasná obloha 32 °C 15 °C
pondelok 4. 7. jasná obloha 36/16 °C
utorok 5. 7. slabý dážď 27/18 °C
streda 6. 7. jasná obloha 32/15 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


 

Navigácia

Obsah

 

 

Stránka

Výzvy programu Európa pre občanov otvorené do 2. septembra 2019


Otvorené výzvy na predkladanie projektov!

 

Agentúra EACEA zverejnila výzvy na podávanie projektov v nasledujúcich opatreniach: Družobné mestá, Siete medzi mestami, Projekty občianskej spoločnosti.

Uzávierka pre všetky 3 opatrenia je 2. septembra 201912:00 hod. na obed.

Podrobné podmienky pre jednotlivé opatrenia nájdete v


19. 6. 2019

Upozornenie Ministerstva vnútra SR na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií


V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019.

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019.

MV SR  má podľa novej legislatívy do 1. januára 2021 povinnosť sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať údaje  o

  1. nadáciách,
  2. neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  3. neinvestičných fondoch,
  4. občianskych združeniach,
  5. odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov,
  6. organizáciách s medzinárodným prvkom.

Oznamovacie povinnosti

  • Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. decembra 2018 majú v tejto súvislosti  povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená

 

  • Zákon č. 346/2018 Z.z. novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov zaviedol povinnosť do 31. decembra 2019 pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene.  Ak tieto organizačné jednotky nezanikli  pred 1. januárom 2019,  je potrebné písomne zaslať MV SR  aktuálne údaje o nich v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

Pre plynulosť prípravných prác na budovaní nového registra ministerstvo vnútra apeluje na mimovládne organizácie, aby povinné oznámenia zasielali bezodkladne.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci  s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti  pripravilo  pre mimovládky odpovede na najčastejšie kladené otázky (PDF, 337 kB)vyplývajúce z aplikácie nového zákona. K dispozícii sú tiež upravené formuláre, prostredníctvom ktorých je potrebné zasielať oznámenia. Informácie i formuláre sú dostupné na webovom sídle MV SR.


 Prečítajte si tiež: Harmonogram seminárov k zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií


 MV SR zároveň informuje, že zápisy v registroch či evidenciách  vykonané podľa doterajších predpisov do uvedenia nového registra do prevádzky sú považované za zápisy v registri mimovládnych neziskových organizácií.

 
 

11. 6. 2019

53. Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach


53.ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL ZSELÍZ

2019. JÚNIUS 12-16.

PROGRAM ONF 2019

2019. JÚNIUS 12.

SZERDA

19:00

Helyszín: Bény

„Egyesülve a sokféleségben”külföldi csoportok műsora a régióban.

2019. JÚNIUS 13.

Csütörtök 

10:00

Helyszín: Szalka

„Egyesülve a sokféleségben” – külföldi csoportok előadása a régióban, nevelő hatású koncert az iskolában.

19:00

Helyszín: Kisgyarmat

„Egyesülve a sokféleségben”– külföldi csoportok műsora a régióban.

2019. JÚNIUS 14.

Péntek

11.30

Helyszín: Nagysalló Kulturház

„Egyesülve a sokféleségben” – külföldi csoportok előadása a gyermekcsoportok járási seregszemléjén, a Nagysallói Találkozón.

 

16:00 – 20:00

Helyszín: A kastély előtti jobb oldal

Kézműves mesterek kirakodóvására. 

 

18:00 – 18.30

Helyszín: Csemadok – ház

„Kendertől a viseletig” – a garamszentgyörgyi Duba – Tájház kiállítás megnyitója.

18:30 – 19:00

Helyszín: A kastély belső udvara

Szent Lámpások Program – Váradi Levente kiállítás megnyitója.

19:00 – 19.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

Az 53. Országos Népművészeti Fesztivál megnyitója: Fellépnek a zselízi Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara és a Franz Schubert Művészeti Iskola énekkarának közös műsora.

19:30 – 20.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

Dalüzenet Szvorák Katalin Kossuth – díjas népdalénekes jubileumi műsora.

21:00 – 23.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

Körhinta – a Magyar Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója.

23:00 – 3.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

Táncház a Pajtában. 

 

2019. JÚNIUS 15.

Szombat 

10:00

Helyszín: A kastély város felőli oldala, a „ligetben“

Ízutazás/ térségi gasztronómiai értékek – a szalkai, farnadi, kéméndi, kisgyarmati és bényi Tájházak bemutatója.

10:00 – 24:00

Helyszín: A kastély város felőli oldala, a „ligetben“

Pincéről pincére – borkóstoló, borút a Palík Pincészet szervezésében.

10:00 – 20:00

Helyszín: A kastély előtti jobb oldal

Kézműves mesterek kirakodóvására.

10:00

Helyszín: A kastély belső udvarán

„Ekhós Szekéren” – a Csavar színházzal.

Az előadás címe: Buták versenye (népmese feldolgozás).

Előadja: Kiss Szilvia és Gál Tamás.

10:00 – 16:00

Helyszín: Kisszínpad, kastély melletti terület, a Csemadok-ház felőli oldalon

Gyermekvilág – Triola Gyerekház és a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia támogatásával.

10:00 – 15.30

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

„Pajta, nyílj ki” – egyéni előadók és csoportok műsora.

11:00 – 12.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

„Szólj síp, szólj!” – óvodás csoportok seregszemléje.

13:00 – 14.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

„Nagysallói Találkozó” gyermekcsoportok seregszemléje.

15:00

Helyszín: Kisszínpad, a kastély belső udvarán

„Ekhós Szekéren” – a Csavar színházzal.

Az előadás címe: Petőfi Sándor: Apostol.

Előadja: Borbély Sándor színművész.

15:00 – 16.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

„Egyesülve a sokféleségben” külföldi csoportok műsora.

16:00 – 17.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

“Egyszer volt, hol nem volt …” – gyermekcsoportok közös műsora.

17:30 – 18.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

„Ötvenedik nap után…“ – az ifjúsági táncegyüttesek közös műsora.

19:00 – 20.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

„Jó estét, jó estét!” a felnőtt táncegyüttesek közös műsora.

20:30 – 21.30

Helyszín: NagySZÍNPAD

 Aranykapuk/Felvidéki Páva Gála –Mezei Lajos emlékműsor a Döntők Döntőjének szereplőivel.

22:00 – 23.00

Helyszín: NagySZÍNPAD

Határon túli nemzeti tánc – az Ifjú Szivek Táncszínház műsora.

22.30 – 23.30

Helyszín: A kastély belső udvarán

„Ekhós Szekéren” – a Csavar színházzal. 

Az előadás címe: Faludy György: Villon balladái.

Előadja: Gál Tamás.

23:00 – 04:00

Helyszín: Művelődési Otthonban

Táncház a Művelődési Otthonban.

23:00 – 04.00

Helyszín: A kastély mögött felállított Pajta

Retroparty a Pajtában.

 

www.onf.sk


4. 6. 2019

Oznam k aktuálne vyhlásenej výzve č. 1/2019/NSK/DRP


Prosíme žiadateľov o dotáciu v rámci výzvy č. 1/2019/NSK/DRP, aby formulár žiadosti predkladali do kancelárie DRP aj mailom vo formáte WORD.


22. 1. 2019

Výzva NSK na poskytnutie dotácie pre MAS na opatrenia1, 2, 3 na rok 2019 je vyhlásená


Výzva - Poskytovanie dotácie na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3.

Výzva umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD (tzv. miestneho rozvoja vedeného komunitou) miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. Nástroj 2 LEADER NSK je určený miestnym akčným skupinám typu LEADER. 

 

Úplne znenie výzvy:

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10750

 


10. 1. 2019

Konferencia NSK "Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve"


Pozvánka na konferenciu LEADERNitriansky samosprávny kraj
a Národná siet rozvoja vidieka SR,
Vás pozývajú na konferenciu
„Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“
pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
12.novembra 2018
vpriestoroch agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. vNitre (Pavilón K) v case od 9:30 do 15:30.
9:30 Prezentácia
10:00 Blok 1
: Slávnostné otvorenie konferencie;
(doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja)
: Podpora implementácie Stratégií CLLD vprogramovom
období 2014 – 2020 prostredníctvom miestnych
akcných skupín;
(Sekcia rozvoja vidieka apriamych platieb Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
: Vízia aStratégia rozvoja Slovenska do roku 2030;
(Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR)
: Podpora implementácie Stratégií CLLD adržitelov
regionálnej znacky na území Nitrianskeho kraja;
(Odbor strategických cinností Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja)
: Národná siet rozvoja vidieka SR – postavenie aúlohy
vprogramovom období 2014 – 2020;
(Národná siet rozvoja vidieka SR)
11:40 Obcerstvenie
12:00 Blok 2
: Prínos regionálnych rozvojových agentúr
aspolupráca sNitrianskym samosprávnym krajom;
(Regionálna rozvojová agentúra Nitra)
: Od regionálnych znaciek k regionálnym ekonomikám;
(Komisia regionálneho rozvoja aúzemného plánovania
Zastupitelstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
: Implementácia regionálnej znacky NITRAVA vúzemí
miestnej akcnej skupiny CEDRON – NITRAVA;
(Miestna akcná skupina CEDRON – NITRAVA)
: Príklady dobrej praxe vúzemí Združenia mikroregiónu
SVORNOST; (Združenie mikroregiónu SVORNOST)
13:30 Obed
Sprievodný program
Remeselné trhy aprezentácia produktov držitelov
regionálnych znaciek z Nitrianskeho kraja;
Zmena programu vyhradená. Úcast je bezplatná. Vstup do areálu AX cez bránu B1. Parkovanie bude zabezpecené
priamo pred pavilónom Kvareáli AX. Svoju úcast na konferencii prosím potvrdte e-mailom na adresu
stefan.kralik@unsk.sk najneskôr do 7.11.2018.


17. 10. 2018

Pozvánka na semináre o tvorbe nových obchodných modelov v odvetví architektúra


Podujatia sú určené predovšetkým pre architektov, ale môžu sa ich zúčastniť aj záujemcovia pôsobiaci v ďalších troch podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Vstup na semináre je bezplatný. Registrácia vopred je nutná.

Architektúra je jedným zo štyroch podporovaných kreatívnych odvetví, ktoré majú perspektívu zvyšovať ekonomické zhodnotenie svojich výsledkov a potenciál posilniť slovenskú ekonomiku. Na seminároch budú mať začínajúci, ale aj skúsení architekti možnosť pozrieť sa na podnikateľské príležitosti z inej strany a inšpirovať sa, ako prehodnotiť podstatné prvky, ktoré vplývajú na úspech podnikania v tomto odvetví.

Sériu seminárov pripravuje SIEA v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Hlavné prezentácie sa budú týkať ekonomickej teórie obchodných modelov a fungujúcich obchodných modelov v architektúre. Prvé zo seminárov sa uskutočnia 15.10.2018 v Žiline a 16.10.2018 v Banskej Bystrici. Špeciálnym hosťom, ktorý priblíži svoje skúsenosti s podnikaním v tomto regióne, bude architekt Ilia Skoček ml.

Ďalšie podujatia sa uskutočnia v priebehu novembra a decembra 2018 v Poprade, Prešove, Košiciach, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Nitre, Komárne, Bratislave a v Trnave.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Výskum a inovácie. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.

Podujatia sú určené predovšetkým pre architektov, ale môžu sa ich zúčastniť aj záujemcovia pôsobiaci v ďalších troch podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Vstup na semináre je bezplatný. Registrácia vopred je nutná.

Žiadosť o účasť na podujatí aj s povinnými prílohami je zverejnená na stránke projektu www.vytvor.me. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnom čísle +421 907 866 128, prípadne e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk.

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10608


16. 10. 2018

Workshop - „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja“


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor strategických činností
Vás pozýva na workshop
„Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany  Nitrianskeho samosprávneho kraja“
pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2018, o 9:30 hod. v hoteli MIKADO v Nitre

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10613

 

 


16. 10. 2018

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrian


Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ č. 3/2010 v znení neskorších zmien vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2019.

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2019

   31. 08. 2018 08:19
 

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ č. 3/2010 v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu  národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“
na rok 2019. 

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácií na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2019 elektronickou formou prostredníctvom elektronickej služby A.1.41 - Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a141-poskytovanie-dotacii-na-rekonstrukciu-kulturnych-pamiatok .

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle príslušného VZN a podľa Metodického pokynu a zásad, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja: www.unsk.sk.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry, odboru kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 72, prípadne 69 259 71.

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.

Rovnako je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod ako si elektronickú schránku aktivovať nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať.

Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/prakticke-informacie-suvisiace

V prípade, že žiadateľ ešte nemá aktivovanú elektronickú schránku, je potrebné, aby zaslal žiadosť na Úrad vlády SR (https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/82f01906-afca-4a9f-be25-a5f500b63a6a ; bližšie informácie Vám poskytnú na tel. č.: +421 2 35 803 083).

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15. 10. 2018.

 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/10512


13. 9. 2018

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2019


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015 v znení neskorších zmien vyhlasuje VÝZVU na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019.

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015 v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU
na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2019 elektronickou formou prostredníctvom elektronickej služby A.1.76 - poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu na https://www.slovensko.skhttps://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a176-poskytnutie-dotacie-na-podporu-cestovneho-ruchu

Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015 v znení neskorších zmien a Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja:

https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a176-poskytnutie-dotacie-na-podporu-cestovneho-ruchu.

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.

Rovnako je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod ako si elektronickú schránku aktivovať nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr

Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať.

Bližšie informácie nájdete na portáli slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/prakticke-informacie-suvisiace

V prípade, že žiadateľ ešte nemá aktivovanú elektronickú schránku, je potrebné, aby zaslal žiadosť na Úrad vlády SR (https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/82f01906-afca-4a9f-be25-a5f500b63a6a ; bližšie informácie Vám poskytnú na tel. č.: +421 2 35 803 083).

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 65.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2018.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10511


13. 9. 2018

Stránka