Navigácia

Obsah

V roku 2017 bolo z dotácie NSK na území Dolného Pohronia realizovaných a ukončených 11 projektov.

Celková výška pridelenej dotácie na uvedené projekty: 32 214,58 Eur

Z dotácie NSK bol financovaný aj Chod MAS vo výške 497,6 Eur

 

Zoznam zrealizovaných a ukončených projektov v roku 2017