Navigácia

Obsah

Oznámenie o uzavretí Zmluvy o poskytnutít dotácie s NSK na rok 2017

Oznamujeme verejnosti, že dňom 10. mája 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 889/2017/OSČ, ktorú uzavreli medzi sebou Nitriansky samosprávny kraj a Dolnohronské rozvojové partnerstvo na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie CLLD).

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK 2017