Odporúčame

ubytnitra

Odporúčame navštíviť

Svet múzeí Dolného Pohronia

banner

mhmMilitary Historical Museum

Pohronský Ruskov

tájház szalkaSkanzen - Tájház SalkavadašTermálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 26. 4. 2018
18 °C 11 °C
piatok 27. 4. 17/9 °C
sobota 28. 4. 24/11 °C
nedeľa 29. 4. 24/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohronský Ruskov - Oroszka

 


 

Navigácia

Obsah

 

 

Stránka

Materiály z rokovania Valného zhromaždenia 2018


5. 4. 2018

Návrh čiastkovej správy z AFK - NSK 2018


5. 4. 2018

Výročná schôdza OZ DRP


Pozývame Vás na výročnú schôdzu Valného zhromaždenia OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2018 so začiatkom o 10.00 hod. v dome kultúry v Želiezovciach.

Pozvánka na výročnú schôdzu DRP


8. 3. 2018

Oznámenie o zmene e-mailovej adresy DRP


Oznamujeme Vám, že na elektronickú komunikáciu s kanceláriou a vedením OZ DRP sú k dispozícii nasledovné e-mailové adresy:

Manažérka združenia: manazerdrp@gmail.com

Kancelária: region@inmail.sk

Predseda združenia: tekluzany@gmail.com

 

 


14. 2. 2018

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu NSK 2018 pre regióny a vyhlásenie výzvy na prekladanie projektových zámerov


Oznamujeme verejnosti z územia DRP, obciam, aktérom a členom z regiónu, že Nitriansky samosprávny kraj dňa 23.01.2018 vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, pre nasledovné opatrenia:

Opatrenie 1. Obnova obcí,

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS,

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2018-Op123

Výzvu nájdete na webstránke NSK:

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10032

 

Za účelom zaradenia nášho územia do tejto výzvy vyhlasuje OZ DRP výzvu na predkladanie projektových zámerov navrhovaných na podporu z dotácie NSK v roku 2018.

Zber projektových zámerov od žiadateľov do 20. februára 2018  do 15.30 hod.

Projektové zámery prosíme predložiť v štruktúre uvedenej vo vzore.

Vzor projektového zámeru

Projektové zámery treba zaslať elektronicky vo formáte Word na e-mailovú adresu: manazerdrp@gmail.com.

Konzultácie, informácie: Ing. Margaréta Szabóová, 0905/164 423, manazerdrp@gmail.com

 

Usmernenie 2

 

Usmernie 2 (Dodatok č.1)

Výzva na predkladanie projektových zámerov (týka sa žiadateľov)

 

 


6. 2. 2018

Transboundary Collaboration on Regional Foods in Visegrad Countries


OZ sa stalo projektovým partnerom MAS Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési​ Egyesület  v projekte financovaným z rozpočtu Visegrad Fund.

Názov projektu: Transboundary Collaboration on Regional Foods in Visegrad Countries

Zapojení partneri:

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (HU)

Dolnohronské rozvojové partnerstvo (SK)

Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus (CZ)

Business & Professional Women CR z.s. (CZ)

Stowarzyszenie ARID (PL)

Predkladateľ projektu: Discovery R&D Research Center Nonprofit Kft.

Cieľom projektu je:

1. Identifikácia príležitostí na zvýšenie pridanej hodnoty miestnych výrobkov a
možnosti získať geografickú identifikáciu s pomocou externých odborníkov.

2. Identifikácia možností krátkodobej a dlhodobej spolupráce v podpore miestnych surovín a regiónov, i potravín, ktoré môžu mať postavenie v budovaní regiónov.

3. Rozvoj gastroturizmu prostredníctvom implementácie a prepojenia miestnych výrobkov s gastronómiou,

Výstupy:

- Workshop "Miestne produkty v cezhraničnej spolupráci v krajinách Višehradskej štvorky"

- Publikácia o regionálnych potravinách v regiónoch krajín V4

Trvanie projektu: 30/06/2017

Karta projektu: http://www.discoveryltd.eu/projects/tracoref/

visegradfund

 


21. 11. 2017

Správa o využití dotácie NSK 2017


21. 9. 2017

Konferencia LEADER NSK v Mojmírovciach


Nitriansky samosprávy kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na konferenciu s názvom Podporujme rozvoj vidieka, ktorá sa uskutoční dňa 25.09.2017 so začiatkom o 9.00 hod. v Kaštieli Mojmírovce.

 

Pozvánka s návratkou

Podporujme rozvoj vidieka - konferencia - pozvánka


13. 9. 2017

Stránka